Bc. Martina Kubíková

Bakalářská práce

Monitoring prostředí na pitevně ve FN u sv. Anny a FN Brno Bohunice

Monitoring of environment in an autopsy room in St. Anne’s University Hospital and The University Hospital Brno
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na monitoring prostředí na pitevnách ve FN Brno Bohunice a FN u sv. Anny. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je vysvětlen termín mikroorganismy. Dále jsou přiblíženy typy bakterií. Hlavní pozornost je zaměřena na rod Staphylococcus, rod Bacillus a rod Micrococcus. Popsány jsou rovněž kultivační půdy, jejich dělení a podmínky pro kultivaci. Další kapitola …více
Abstract:
Bachelor thesis occupies with monitoring of environment in an autopsy room in The University Hospital Brno and St. Anne’s University Hospital. The thesis is divided into two parts. The theoretical part explains the term microorganism. Next it describes types of bacteria. The main attention is paid to genus Staphylococcus, genus Bacillus and genus Micrococcus. Next culture media are described especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: MUDr. Ondřej Zahradníček
  • Oponent: Mgr. Martin Vrba

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta