Bc. Lenka Láchová

Diplomová práce

Mapy ozbrojených konfliktů v afrických zemích a jejich vliv na chudobu.

Maps of armed conflicts in African countries and their impact on poverty.
Anotace:
I přes neustále proudící rozvojovou pomoc mezinárodních organizací, vlád i neziskových organizací oblastem postiženým ozbrojeným konfliktem zůstává počet těchto zasažených oblastí v Africe vysoký. Překládaná diplomová práce se věnuje možnostem mapování ozbrojených konfliktů v afrických zemích a vlivu těchto konfliktů na chudobu. Společně s tvorbou výsledných mapových výstupů a dokumentací možností …více
Abstract:
Despite of constant flow of development organization's, government’s and non-profit organization’s help to the regions affected by armed conflict, the number of affected regions in Africa still remains high. This thesis deals with the opportunities of mapping of armed conflicts in African countries and their impact on poverty. Apart from creation of maps and options of cartographic modelling this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
  • Oponent: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta