Theses 

Venkovský cestovní ruch - potenciály a bariéry: případová studie Hustopečsko – Martina Konečná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zemědělské inženýrství / Agrobyznys

Martina Konečná

Bakalářská práce

Venkovský cestovní ruch - potenciály a bariéry: případová studie Hustopečsko

Rural Tourism - Potentials and Barriers: Case Study of Hustopečsko

Anotace: Obsahem této bakalářské práce je zjistit potenciály a bariéry mikroregionu Hustopečsko v oblasti venkovského cestovního ruchu. V úvodu práce je zpracován literární přehled týkající se venkovského cestovního ruchu. V praktické části je vypracována charakteristika mikroregionu Hustopečsko a současný stav dobrovolného sdružení obcí Modré hory s uvedením předpokladů pro rozvoj venkovské turistiky. V další části práce jsou získané informace zpracovány pomocí SWOT analýzy a na jejím základě jsou definovány potenciály a bariéry rozvoje venkovského cestovního ruchu v oblasti Hustopečska.

Abstract: The content of this thesis is aimed at an identification of potentials and barriers of rural tourism in the Hustopeče micro-region. In the introduction a review of literature concerning rural tourism is written up. In practical part characteristics of Hustopeče micro-region and current status of the Voluntary Association of Municipalities Modré Hory is elaborated in view of conditions for development of rural tourism. Further the information obtained is elaborated by means of the SWOT analysis. On its base potentials and barriers of the rural tourism in the surroundings of Hustopeče are defined.

Klíčová slova: venkovská turistika, Modré Hory, potenciály, bariéry, Hustopečsko

Keywords: rural tourism, Modré Hory, barriers, Hustopečsko, potentials

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/44451 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 13:31, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz