Denisa Šperlíková

Bakalářská práce

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s pneumonií

Comprehensive Nursing Care of a Patient with Pneumonia
Anotace:
ŠPERLÍKOVÁ, Denisa. Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta s pneumonií. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Karolina Moravcová. Praha. 2020. 64 stran Tématem bakalářské práce je Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta s pneumonií. Hlavním cílem práce popsat a analyzovat případ jednoho pacienta s pneumonií. Práce je rozdělená na část teoretickou …více
Abstract:
ŠPERLÍKOVÁ, Denisa. Comprehensive Nursing Care of a Patient with Pneumonia. Medical College. Degree: Bachelor (Bc.) Supervisor: PhDr. Karolina Moravcová. Praha. 2020. 64 pages The theme of the bachelor thesis is Comprehensive Nursing Care of a Patient with Pneumonia. The main goal is to describe and to analyse the case of one patient with pneumonia. The thesis is divided into a theoretical and a practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Karolina Moravcová
  • Oponent: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická