Bc. Denisa Žličařová

Diplomová práce

Vliv antiglaukomatik na kvalitu a kvantitu slzného filmu

Effect of antiglaucomatic drugs on the guality and quantity of tear film.
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Vliv antiglaukomatik na kvalitu a kvantitu slzného filmu“ v první kapitole popisuje vybrané anatomické struktury, které mají souvislost s dále popisovanými onemocněními; glaukomem a syndromem suchého oka. Další kapitola vysvětluje strukturu, funkce a dynamiku slzného filmu. Čtvrtá kapitola se věnuje syndromu suchého oka, s podkapitolami týkajícími se příznaků, vyšetření kvality …více
Abstract:
The thesis titled "Effect of antiglaucomatic drugs on the guality and quantity of tear film" in the first chapter describes selected anatomical structures, which are associated with the described further diseases; glaucoma and dry eye syndrome. The next chapter explains the structure, function and dynamic of the tear film. The fourth chapter is dedicated to dry eye syndrome, with subchapters like concerning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: MUDr. Petra Kocandová
  • Oponent: MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie

Práce na příbuzné téma

Všechny práce