Theses 

Facility management pro síť autoservisů BestDrive – Antonín Matys

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Moravská vysoká škola Olomouc

Moravská vysoká škola Olomouc

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Antonín Matys

Bakalářská práce

Facility management pro síť autoservisů BestDrive

Facility Management for a Network of Car Service Stations BestDrive

Anotace: Cílem mé práce je podrobně popsat činnosti podniku ContiTrade Services s.r.o., vytipovat podpůrné činnosti podniku, analyzovat je a navrhnout jejich převod pro externí zajištění, nebo-li outsorcing. V teoretické části této práce vysvětluji základní pojmy, jako je správa nemovitostí, jaká je analýza podnikových činností, jak se činnosti podniku dělí na primární a podpůrné, popisuji hodnotový řetězce. V metodické části se zaměřuji na formu získávání informací pomocí dotazníku a představuji zde podoby \item{a formy dotazníku. V praktické části popisuji stávající společnost, krátce její historii, zaměření a složení. Uvádím zde podpůrné činnosti podniku, které navrhuji na převod na externí správu a pomocí dotazníku na jednotlivé ředitele regionu analyzuji jejich potřeby. Závěrem sumarizuji získané informace, navrhuji změnu zajištění sekundárních činností podniku externím dodavatelem.

Abstract: The aim of my work is to describe in detail the activities of the company ContiTrade Services Ltd., identify supporting activities of the enterprise, analyze them and propose their transfer to outsourcing. In the theoretical part of this work I explain the basic terms such as property management, what is the analysis of business activities, how are the business activities divided into primary and support ones, and describe the value chain. In the methodological part I focus on the form of obtaining information through \item{a questionnaire and here I represent the shapes and forms of the questionnaire. In the practical part I describe the existing company, its history briefly, its focus and composition. I mention here the supporting business activities that I propose to transfer to an outsourcing and through a questionnaire to each region director I analyze their needs. Finally, I summarize the information and suggest changes to ensure secondary activities of the enterprise.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Ing. Miroslav RÖSSLER, CSc., MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag-mvso.zcu.cz/portal/prohlizeni/index.jsp?publicnavigationalstatechanges=H4sIAAAAAAAAAGNgYGAAABzfRCEEAAAA&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXdOAApzdGF0ZUNsYXNzAAAAAQAzY3ouemN1LnN0YWcucG9ydGxldHMxNjgucHJvaGxpemVuaS5wcmFjZS5QcmFjZVN0YXRlAAdfX0VPRl9f&type=portlet&phase=render&windowid=%2Fportal%2Fprohlizeni%2Findex.jsp%2F0?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=18492 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Moravská vysoká škola Olomouc, Moravská vysoká škola Olomouc

Jak správně citovat práci

Matys, Antonín. Facility management pro síť autoservisů BestDrive. Praha, 2016. bakalářská práce (Bc.). Moravská vysoká škola Olomouc. Moravská vysoká škola Olomouc

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 00:46, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz