Jana OTÁHALOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s perkutánní endoskopickou gastrostomií

Nursing process in care of patients with percutaneous endoscopic gastrostomy
Anotace:
Cíl: Bakalářská práce se zaměřuje na ošetřovatelskou péči u pacienta s perkutánní endoskopickou gastrostomií. Cílem je vytvoření plánu ošetřovatelského procesu dle NANDA taxonomie II. Metodika: U jednoho, vybraného pacienta, byl vytvořen ošetřovatelský plán, stanoveny a vypracovány diagnózy dle NANDA taxonomie, včetně konkrétních určujících znaků, souvisejících faktorů, cíle, plánu, konkrétních intervencí …více
Abstract:
Goal: Bachelor thesis focuses on nursing care on a patient with percutaneous endoscopic gastrostomy. The aim is to create a plan of the nursing process according to NANDA taxonomy II. Methodology: For one, selected patient was created a nursing plan, established and developed a diagnosis according to NANDA taxonomy, including specific detamining characters, related factors, goals, plans, specific interventions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Miroslava Kachlová, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OTÁHALOVÁ, Jana. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s perkutánní endoskopickou gastrostomií. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta