Mgr. Dominika Mochová

Diplomová práce

Souvislosti mezi osobnostními charakteristikami, religiozitou a postoji k sexuálním menšinám

The relationships between personality characteristics, religiosity and attitudes towards sexual minorities
Anotace:
Cílem předkládané diplomové práce bylo zmapovat souvislosti mezi osobnostními charakteristikami, religiozitou a postoji k sexuálním menšinám, konkrétně k tzv. LGBT komunitě. Výzkum byl proveden na studentech psychologie, soubor zahrnoval celkem 107 osob, z toho 79 žen a 25 mužů. Věkové rozpětí respondentů bylo od 19 do 29 let.Míra osobnostních charakteristik zkoumaných osob byla posuzována NEO pětifaktorovým …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the relationships between personal characteristics, religiosity and attitudes towards sexual minorities, more specifically towards LGBT community. The research sample consisted of 107 psychology students aged from 19 to 29 years (79 females and 25 males). Personal characteristics levels were measured by Czech version of NEO five factor inventory, to describe religiosity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Matěj Stříteský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.