Bc. Lucie Nekvindová

Master's thesis

Smíšené modely pro analýzu dat v medicínském výzkumu

Mixed models for data analysis in medical research
Abstract:
Diplomová práce se věnuje smíšeným modelům, které nacházejí široké uplatnění v různých oblastech medicínského výzkumu. Smíšené modely se využívají pro zpracování dat longitudinálních, dat opakovaných měření nebo shlukovaných dat, pro něž je typická hierarchická struktura. Tato práce přináší ucelený pohled na smíšené modely, charakterizuje jednotlivé typy smíšených modelů, popisuje jejich využití v …more
Abstract:
This thesis is focused on mixed models which have wide application in different areas of medical research. Mixed models are used for analyses of longitudinal data, repeated measure data or clustered data in which a typical hierarchical structure occurs. This thesis gives a comprehensive overview of mixed models, it characterizes different types of mixed models, their practical usage and describes individual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: RNDr. Eva Koriťáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta