Bc. Ivana Andrejčinová

Bakalářská práce

Sledování kinetiky odbourávání jetelových isoflavonů v závislosti na jejich dávce

Monitoring the kinetics of degradation of clover isoflavones, depending on their dose
Abstract:
Numerous health benefits have been attributed to isoflavones, which encourages an increased attention from the research community. The majority of the population is not able to prosper from its potential solely by intake of plant foods. Given this fact, the research is oriented on alternative ways of efficient isoflavones utilization. This Bachelor thesis deals with observing metabolic processes of …více
Abstract:
Isoflavonům je přisuzováno několik pozitivních účinků na lidský organismus, díky čemuž jsou předmětem zájmu mnoha výzkumů. Většina populace není schopna efektivního využití jejich potenciálu příjmem z rostlinné potravy, proto jsou hledány alternativní způsoby jejich zpracování do účinnějších forem. Tato bakalářská práce se věnuje jak sledování metabolismu jetelových isoflavonů, konkrétně biochaninu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie