Theses 

Využití umělé inteligence při analýze a kompozici hudby – Bc. David FISCHER

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. David FISCHER

Diplomová práce

Využití umělé inteligence při analýze a kompozici hudby

Using of artificial intelligence in analyzing and composing of music

Anotace: Náplní této práce je provedení výzkumu v oblasti technik počítačového rozpoznávání a analýzy hudby. Na základě výsledků provedeného výzkumu je navržena konkrétní metodika uplatňující zjištěné poznatky. Metodika samotná vychází z analýzy současného stavu, daných teoretických východisek a principů a nalézá konkrétní řešení slabých stránek a hrozeb současných metod. V závěru práce je pak ukázáno, jakým způsobem jsou počítače v oblasti hudby dnes využívány, a je zde vytýčen směr dalšího vývoje.

Abstract: The content of the thesis consists in researching the technology of computer-aided recognition and analysis of music. Following up on the research results, a specific methodology is suggested to apply the findings. The methodology itself is based on the analysis of the current state, default theoretical premises and principles, finding specific solutions for weaknesses and threats involved in existent methods. The final section of the thesis shows how computers are used today in the field of music, providing directions for next development.

Klíčová slova: výzkum, metodika, rozpoznávání, analýza, digitální zvukový otisk, autorské právo, umělá inteligence

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
  • Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=16962 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

FISCHER, David. Využití umělé inteligence při analýze a kompozici hudby. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:21, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz