Bc. Jana Procházková

Master's thesis

Legislativa ve vztahu k činnosti knihoven

Legislation in relation to the activity of libraries
Abstract:
Ve své diplomové práci se diplomantka zabývala legislativou ve vztahu k činnosti knihoven. Diplomantka se zaměřila na knihovny jako takové a s nimi spojenou legislativou upravující jejich systém a jejich typy a s ním spojený knihovní zákon. Dále se zabývala periodickými a neperiodickými tisky a s nimi souvisejícím tiskovým zákonem. Diplomantka se také zaměřila na úpravu problematiky autorského práva …more
Abstract:
In her thesis master student dealt with legislation in relation to library activities. Master student focused on libraries as such and the legislation regulating their system, their types and the associated Library Act. Periodic and non-periodic prints and the associated Press Act are also discussed. Master student also focused on issues related to copyright law and then she developed a detailed chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 1. 2012
  • Supervisor: Mgr. Věra Jurmanová Volemanová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta