Bc. Anna Nikulina

Master's thesis

Konkurenceschopnost MSP v postkrizovém období

Competitive ability of SMEs in post-crisis period
Abstract:
Práce je věnována změně v oblasti strategie firem způsobené hospodářskou krizí. V teoretické části práce je pozornost zaměřena na vytvoření teoretického základu. Praktická část práce je zaměřena na výzkum dopadu krize a následné změny strategie ve třech podnicích: Pivovar Rohozec, Mövenpick a síť maloobchodů Brněnka. Ústřední hypotézou je následující tvrzení: strategie českých MSP se silně zlepšila …more
Abstract:
The work is dedicated to the change in the strategy of companies due to the economic crisis. The theoretical part of the thesis is focused on the creation of a theoretical base. The practical part is focused on the research on the impact of the crisis and the subsequent change of strategy in three companies: Rohozec, Mövenpick and retail network Brněnka. The central hypothesis is the following statement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Pavel Babka, MBA
  • Reader: Ing. Bc. Václav Kohout, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní