Kateřina HUČÍKOVÁ

Bakalářská práce

La abreviatura en el lenguaje de chat

Abbreviations in the Language of Chat
Abstract:
This thesis focuses on various types of abbreviations used in the language of chat as well as on the virtual communication itself. The proper contents of this work are the new trends in communication and related technology, the characteristics of chat including the basic directions for use, the abbreviations and the language of chat in general. One of the parts of this work is also a tabular overview …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na různé typy zkratek vyskytujících se v jazyce chatu a na virtuální komunikaci jako takovou. Vlastním obsahem jsou nové trendy v komunikaci a v technologii s ní spojenou, charakteristiky chatu včetně základních instrukcí pro použití, zkratky a jazyk chatu obecně. Jednou z částí této práce je také rámcový přehled zkratek, kterými se zabýváme, s jejich výkladem. Přesto …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010
Zveřejnit od: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Slowik

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUČÍKOVÁ, Kateřina. La abreviatura en el lenguaje de chat. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta