Bc. Adéla Růžena Drobná

Bakalářská práce

Adaptation of Shakespeare's themes and motifs in Terry Pratchett’s fantasy novels

Adaptation of Shakespeare's themes and motifs in Terry Pratchett’s fantasy novels
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na adaptaci Shakespearových témat v tvorbě Terryho Pratchetta a jeho knihách Úžasná Zeměplocha. Práce obsahuje popis života a kariéry Terryho Pratchetta, popis Zeměplochy a samotnou analýzu textů, rozbor knih Dámy a pánové, Soudné sestry a jejich porovnání se Shakespearovými díly Macbeth, Hamlet a Sen noci svatojánské. Cílem je identifikovat motivy a postavy, které odkazují na …více
Abstract:
This thesis focuses on adaptation of Shakespearean themes and motifs in Terry Pratchett’s books of Discworld series. The thesis contains description of Pratchett’s life and career, description of Discworld and analysis of the texts of Lords and Ladies and Wyrd Sisters by Pratchett and Macbeth, Hamlet and A Midsummer Night’s Dream by Shakespeare. The aim is to identify motifs and characters that refer …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/bh5hl/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 8. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Libor Práger, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina pro školskou praxi