Bc. Jitka Unzeitigová

Bakalářská práce

Opravy a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

Repairs and Technical Improvement of Tangible Fixed Assets
Anotace:
Cílem této bakalářské práce s názvem „Opravy a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku“ je popsat účetní a daňový režim oprav a technického zhodnocení dle českých právních předpisů a uvést na příkladech výkladové a praktické problémy při určení, zda se jedná o opravu nebo technické zhodnocení. V teoretické části je věnována pozornost rozdělení majetku, definici předmětných pojmů, hlavním …více
Abstract:
The goal of this thesis, which has the title „Repairs and Technical Improvement of Tangible Fixed Assets“ is to describe accounting and tax mode of repairs and technical improvement according to Czech law regulations and to demonstrate on several examples an interpretational and practical problems with determination if it is a repair or technical improvement. The theoretical part is focused on division …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Ludmila Jůzová, CSc.
  • Oponent: Ing. Irena Solověvová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS