Bc. Marcel Klas

Master's thesis

Pomoc neslyšícím pomocí technológie hybridní knihy

Help deafs using Hybrid book technology
Abstract:
This thesis focuses on creation of application design that should be used as supplementary tool for educating students of primary and secondary schools with focus hearing impaired students. In theoretical part this thesis explains problem of learning hearing impaired and is described existing application Hybrid book by Teiresiás centre. During testing this application are used black-box testing methods …more
Abstract:
Táto práca sa zameriava na vytvorenie návrhu aplikácie, ktorá má slúžiť ako doplnkový nástroj pri vzdelávaní žiakov základných a stredných škôl zo zameraním na sluchovo postihnutých žiakov. V teoretickej časti práce je vysvetlený problém vzdelávania sluchovo postihnutých a je popísaná existujúca aplikácia strediska Teiresiás - Hybridná kniha. Pri testovaní súčasnej aplikácie sú použité testovania čiernej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2018
  • Supervisor: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.