Bc. Jan Žert

Bachelor's thesis

Fenomén křesťanské pouti do Santiago de Compostela

The Phenomenon of Christian Pilgrimage to Santiago de Compostela
Anotácia:
Cílem práce je postihnout fenomén současné křesťanské pouti do Santiago de Compostela. S pomocí historie cesty a stavem současného poznání, který je založen na mém terénním výzkumu, bych rád osvětlil do jaké míry, je tato dnes nejpopulárnější křesťanská pouť sakrální a do jaké míry je už jen turistickou atrakcí. Výzkum byl veden formou polostrukturovaných a narativních rozhovorů na tzv. Francouzské …viac
Abstract:
The aim of this project is to affect phenomen of contemporary Christian pilgrimage to Santiago de Compostela. I would like to clarify the meaning of sacral view or turistic atraction using historical facts of pilgrimage and self-experience based on research field. To declare as much sacral or turistic meaning it has the extent to which the sacred and the extent to which the tourist. Half-structured …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2009
  • Vedúci: doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Žert, Jan. Fenomén křesťanské pouti do Santiago de Compostela. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / odbor:
Sociology / Social Anthropology

Práce na příbuzné téma