Mgr. Miroslava Soukupová

Diplomová práce

Nákupní management a jeho vliv na úspěšnost podniku

Purchasing management and its influence on company success
Anotace:
Cílem této práce je analýza stávající situace v nákupním managementu ve vybraném podniku, nalezení problémových míst a formulace doporučení na zlepšení. Pozornost byla soustředěna na způsob výběru a hodnocení dodavatelů. Byla navržena nová databáze pro evidenci dodavatelů a systém pro hodnocení dodavatelů. Podle stanovených kritérií bylo zhodnoceno pět stávajících dodavatelů a nalezena nesourodost …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the current situation in the shopping management in a particular company, to find the problematic points and to formulate recommendations for improvement. Attention was focused on the way of the selection and the evaluation of the suppliers. A new database for recording the suppliers and system for the evaluation of the suppliers was suggested. According to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství