Theses 

Aplikace konceptu ekocidy na Tibetskou autonomní oblast – Zuzana KOLOMAZNÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zuzana KOLOMAZNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Aplikace konceptu ekocidy na Tibetskou autonomní oblast

Applying the ecocide concept to the Tibetan autonomous region

Anotace: Bakalářská práce se zabývá tématem životního prostředí a jeho degradací v Tibetské autonomní oblasti. Předmětem práce je aplikace konceptu ekocidy na Tibetskou autonomní oblast. Ekocida je jedním z aktuálně zkoumaných problémů životního prostředí a má mezinárodní rozměr. Tato práce obsahuje několik definic ekocidy od různých autorů a popsání jednotlivých faktorů degradace tibetského životního prostředí. Poté se snaží na základě informací identifikovaných při rešerši zdrojů posoudit, lze-li považovat rozsah poškození životního prostředí v Tibetu za ekocidu.

Abstract: The bachelor thesis deals with the environment and its degradation in the Tibetan Autonomous Region. The subject of the thesis is the application of the ecocide concept to the Tibetan Autonomous Region. Ecocide is one of the currently examined environmental issues and has an international dimension. This work contains several definitions of ecocide from different authors and describes the factors of degradation of Tibetan environment. The work then tries to assess, based on the information identified in the literature search, if the extent of environmental damage in Tibet can be considered an ecocide.

Klíčová slova: ekocida, Tibetská autonomní oblast, degradace, životní prostředí

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=229312 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

KOLOMAZNÍKOVÁ, Zuzana. Aplikace konceptu ekocidy na Tibetskou autonomní oblast. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 18:23, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz