Bc. Veronika Valinová

Bachelor's thesis

Pohled laické veřejnosti na dentální hygienu

Dental hygiene from a general public viewpoint
Abstract:
Bakalářská práce v teoretické části vymezuje základní pojmy související s orálním zdraví a dentální hygienou, se kterou je úzce spjata prevence, motivace a komunikace s pacientem. Dále se zabývá faktory, které ovlivňují orální i celkové zdraví jedince. Nedílnou součástí je mezioborová spolupráce dentální hygienistky a jiných zdravotnických oborů. V praktické části je využito teoretických poznatků, …more
Abstract:
The bachelor thesis in the theoretical part defines the basic concepts related to oral health, dental hygiene, motivation, communication with patient and prevention of oral disease. Further chapters deals with factors that affect both oral and overall health. An interdisciplinary dental cooperation is an integral part of bachelor thesis. The practical part is using the theoretical knowledge, where …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2018
  • Supervisor: MUDr. Sylva Fikáčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta