Bc. Veronika Valinová

Bachelor's thesis

Pohled laické veřejnosti na dentální hygienu

Dental hygiene from a general public viewpoint
Anotácia:
Bakalářská práce v teoretické části vymezuje základní pojmy související s orálním zdraví a dentální hygienou, se kterou je úzce spjata prevence, motivace a komunikace s pacientem. Dále se zabývá faktory, které ovlivňují orální i celkové zdraví jedince. Nedílnou součástí je mezioborová spolupráce dentální hygienistky a jiných zdravotnických oborů. V praktické části je využito teoretických poznatků, …viac
Abstract:
The bachelor thesis in the theoretical part defines the basic concepts related to oral health, dental hygiene, motivation, communication with patient and prevention of oral disease. Further chapters deals with factors that affect both oral and overall health. An interdisciplinary dental cooperation is an integral part of bachelor thesis. The practical part is using the theoretical knowledge, where …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedúci: MUDr. Sylva Fikáčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta