Jiří Toman

Bachelor's thesis

Vliv kvality dopravní infrastruktury na rozvoj vybraného regionu

Influence of transport infrastructure quality on development of selected region
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku kvality dopravní infrastruktury, která je významným faktorem regionálního rozvoje. Cílem práce je vyhodnotit provázanost mezi stavem dopravní infrastruktury a rozvojem vybraného regionu. Práce je rozdělena na dvě části. V první části se zabývá odbornou literaturou na téma region, regionální rozvoj, regionální politika, doprava a dopravní infrastrukturou …more
Abstract:
This Bachelor’s thesis is focused on the problematics of the quality of transport infrastructure, which is a significant factor in regional development. The aim of the thesis is to evaluate cohesion between transport infrastructure’s state and development of a chosen region. The thesis is divided into two sections. It is concerned with specialized literature focused on the topic of a region, regional …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS