Bc. Adam Běťák

Diplomová práce

Návrh nízkoenergetického rodinného domu

Design of a low-energy family house
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem nízkoenergetického domu ve dvou konstrukčních variantách, a to dřevěnou rámovou konstrukcí a masivní zděnou konstrukcí. Objekt je navržen na konkrétním pozemku se dvěma nadzemními podlažími. Dům odpovídá požadavkům tříčlenné rodiny. Oba objekty budou porovnány z hlediska energetické náročnosti a ceny za energie. Práce je rozdělena na dvě části.V první textové části …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the design of a low energy house in two structural variants, namely wooden frame construction and massive brick construction. The object is designed on a specific plot with two above-ground floors. The house meets the requirements of a three-member family. Both objects will be compared in terms of energy intensity and energy prices. The thesis is divided into two parts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
https://is.mendelu.cz/zp/60581 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48636 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48644 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48646 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48647 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48641 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48642 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48643 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48649 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48650 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48657 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48659 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48666 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48667 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48675 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48679 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48680 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48652 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48634 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48655 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48658 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48662 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48665 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48637 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48648 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48698 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48660 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48681 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48685 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48713 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48651 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48654 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48664 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48669 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48672 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48691 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48653 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48656 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48671 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48677 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48683 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48689 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/60581/priloha/48645 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce