Jan LAZORKA, DiS.

Bakalářská práce

Role poskytovatele sociálních služeb v životě osoby ohrožené soiálním vyloučením

Provider´s role of social services in life of endangered people by social exclusion
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Role poskytovatele sociálních služeb v životě osoby ohrožené sociálním vyloučením se zabývá problematikou nízkoprahových zařízení. V teoretické části je vymezena historie nízkoprahových zařízení, formy sociální práce s dětmi a mládeží v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a pojmy pubescence, adolescence, mladší dospělost dle vývojové psychologie. Poslední kapitola …více
Abstract:
The bachelor thesis Provider´s role of social services in life of endangered people by social exclusion deals with theme facilities for youth. The theoretical part describes history of facilities for youth, forms of provided social services in these facilities. Then describes notions like pubescence, adolescence, younger adulthood by evolution psychology. Last chapter specifies facilities for youth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jaromír Pospíchal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LAZORKA, Jan. Role poskytovatele sociálních služeb v životě osoby ohrožené soiálním vyloučením. Brno, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe