Bc. Terézia Špicová

Diplomová práce

Proces správy a řízení požadavků v rámci vývoje systémů

Process of Requirement Engineering and Management within the system development
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na pochopení problematiky týkající se řízení požadavků v rámci vývoje systémů v jednotlivých fázích projektu. V první části jsou vysvětleny pojmy týkající se projektového managementu a systémového inženýrství. Následuje uvedení do problematiky řízení, vývoje a správy požadavků. Poté je zde zmapován proces řízení požadavků ve fázích projektu. V závěrečné fázi je vytvořen …více
Abstract:
Thesis is focused on understanding the issues related to the Requirements Engineering and Management in the system development in various phases of the project. The first part explains the concepts related to Project Management and Systems Engineering. Another part is introduction to the problems of Requirements Engineering, Requirements Development and Requirements Management. Then there is mapped …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Hana Kopáčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Špicová, Terézia. Proces správy a řízení požadavků v rámci vývoje systémů. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní