Mgr. Denisa Mahdalová

Diplomová práce

Geometrická abstrakce - mezioborové pojetí výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ

Geometric Abstraction - Interdisciplinary Conception of Art Education at the Frst Grade of Primary School
Anotace:
Cílem diplomové práce je možnost využití mezipředmětových přesahů, a to oborů Výtvarné výchovy a Matematiky a její aplikace. Žákům 1. stupně základní školy nabízí seznámení se s tvorbou vybraných umělců prostřednictvím aktivních tvořivých činností, přičemž budou plnit klíčové kompetence a výchovně vzdělávací cíle. Práce je zaměřena zejména na umělecké směry: abstraktní umění, expresionismus a kubismus …více
Abstract:
The aim of my thesis is the possibility of using interdisciplinary overlaps, namely in fields of art, mathematics and its applications. Pupils at the 1st grade of elementary school are offered to get acquainted through active creative activities with creation selected artists, during that fulfill key competencies and educational aims. It focuses mainly on artistic movements: Abstract Art, Expressionism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Kaličinská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta