Ing. Simona Hořicová

Bakalářská práce

Srovnání daňové evidence, vedení účetnictví a uplatňování výdajů procentem z příjmů z pohledu daně z příjmů

A coparison of a Tax Record keeping method, Accounting records and Expenditures claimed as a percentage of income method with respekt to Income tax
Anotace:
Práce se zaměřuje na výběr co nejoptimálnějšího způsobu vedení účetní evidence z hlediska daňového zatížení pro konkrétního podnikatele - fyzickou osobu. Jde o porovnání tří variant. Těmito variantami jsou daňová evidence, vedení účetnictví a uplatnění výdajů procentem z příjmů. Hodnocen je především jejich dopad na výši odvedené daně z příjmů.
Abstract:
Thesis focuses on the selection of most suitable way of keeping accounting records in respect of the tax burden for a specific person – sole entrepreneur. It is a comparison of the three variants. These variants are records for tax purposes, accounting and application of expenditure as a percentage of revenue. In particular, their impact is assessed on the amount of income tax paid.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Kříž
  • Oponent: Ing. Tomáš Klíma

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting