Bc. Jiří Stehno

Diplomová práce

Výzkum ptáků ve vybraných biokoridorech v ČR

Research of birds in selected biocorridors in Czechia
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na výzkum ptáků v biokoridorech Podolí, Vracov, Kuželov a Matějov. Každý z biokoridorů se nachází v částečně odlišném prostředí. Hlavní cíle práce byly identifikace ptáků v zájmových biokoridorech a zaznamenání jejich hnízdění. Pozornost byla věnována i určení vztahu diverzity ptáků k prostorovým parametrům biokoridorů, jejich stáří a okolnímu prostředí. Pro terénní …více
Abstract:
This master thesis is focused on the research of the variety of birds in the biocorridors Podolí, Vracov, Kuželov and Matějov. Partly different landscapes characterize each of these biocorridors. The main targets of this work are the identification of birds of these biocorridors and the records of their nesting. The attention was also paid to the determination of the relation between the diversity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Martin Culek, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta