Bc. Jana Vaňková

Diplomová práce

Žena jako objekt výchovy v raněnovověké literatuře

Woman as the Object of Education in Early Modern Literature
Anotace:
Diplomová práce se zabývá charakterizací raněnovověkých textů, které se obrací na ženu jako objekt výchovy. Za východisko bádání byl zvolen výkladový model panna – manželka – vdova. Pro účel této práce byly vybrány čtyři texty: Korunka aneb vínek panenský, Zahrada panenská od Daniela Hussonia Pacovského, Abeceda rozšafné manželky a pobožné hospodyně od Jana Kocína a Vdovství křesťanské od Jana Hertvicia …více
Abstract:
The thesis deals with the characterization of selected early modern texts which turn to the woman as an object of education. As a starting point of the research an explanatory model virgin - wife - widow was selected. For the purpose of the thesis four titles were chosen: Korunka aneb vínek panenský, Zahrada panenská by Daniel Hussonius Pacovský, Abeceda rozšafné manželky a pobožné hospodyně by Jan …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy