Bc. Veronika Adamcová

Master's thesis

Aktivizace žáků v hudební výchově na I. a II. stupni základních škol

Activation of students in Music at Lower and Upper Grades of Primary Schools
Abstract:
Diplomová práce pojednává o aktivizaci žáků v hudební výchově na 1. a 2. stupni základních škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na pojetí hudební výchovy v rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání. Dále přináší poznatky z oblasti didaktiky hudební výchovy, tedy didaktické zásady, výukové metody, osobnost učitele, strukturu a složky hudební …more
Abstract:
This thesis introduces an active engagement of students in Music Education at lower and upper grades of primary schools. The thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part is focused on conception of Music from the Framework Education Programme for Primary Education. Moreover, it brings the knowledge about didactics in Music lessons, such as didactic principles, teaching …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Daniela Taylor, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Milena Tomanová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta