Bc. Luboš Kulík

Bakalářská práce

Dopravní výchova ve vzdělávání ZŠ

Transport Education and Training at Primary Schools
Anotace:
ANOTACE Luboš Kulík - zpracování bakalářské práce. Bakalářská práce „Dopravní výchova ve vzdělávání ZŠ“. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Vedoucí bakalářské práce JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová. Brno 2016, 64 s. Práce se zabývá sjednocením požadavků a norem pro výuku předmětu dopravní výchova na prvním stupni základních škol a zároveň na jejich začlenění do školních vzdělávacích …více
Abstract:
ANOTACE ANGLICKY Luboš Kulík – processing of bachelor thesis. Bachelor thesis ‘Traffic Education at Primary Schools’. The Faculty of Education of Masaryk University. The leading supervisor JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová. Brno 2016, 64 s. The bachelor’s thesis deals with the unification of requirements and standards in the subject Traffic Education at the primary schools, and, their incorporation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: Ing. Jan Děcký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování