Jakub Ryšánek

Disertační práce

Vliv finančních frikcí na hospodářský cyklus ČR

Effects of Financial Frictions on the Business Cycle in the Czech Republic
Anotace:
Dizertační práce je zaměřena na testování vlivu finančních frikcí na ekonomiku ČR. Za tím účelem je ekonomika ČR aproximována novokeynesiánským modelem pro malou otevřenou ekonomiku, který obsahuje prvky finančních frikcí po vzoru literatury finančního akcelerátoru. Model je následně použit pro vysvětlení transmise šoků ve finanční oblasti a příslušných měnověpolitických implikací. Bayesovské techniky …více
Abstract:
The dissertation is focused on testing the influence of financial frictions on the business cycle in the Czech Republic. New Keynesian model of a small open economy (which embeds financial frictions in light of the financial accelerator literature) is extended to account for relevant aspects of the Czech economy. Without explicitly modeling the banking sector, this model serves as a tool for understanding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Roman Hušek
  • Oponent: Jan Kodera, Miroslav Vošvrda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/60017

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum