Bc. Lucie Zdrhová

Bachelor's thesis

Politický marketing a politické výzkumy jako jeden z hlavních nástrojů politického marketingu

Political marketing and political researches as one of the main tools of political marketing
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá otázkou politického marketingu v České republice. Ten je nyní na vzestupu a stává se nepostradatelnou součástí strategie politických stran. Neméně důležitým nástrojem se pro tento obor stávají i výzkumy veřejného mínění. V první části se zaměřujeme na historii politického marketingu a jeho postupný vývoj. Závěr této části pak věnujeme výzkumům veřejného mínění z pohledu …more
Abstract:
This work deals with the question of political marketing in Czech Republic. It is on the rise and it is becoming indispensable part of a strategy of political sides. Research of public opinion is very important for this field. The first part is dedicated to history of political marketing and to its gradual development. The end of this part is about a research of public opinion of voters and political …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Adolf Vodrážka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní