Ing. Sabina Žochová

Bakalářská práce

Strategické plánování a místní samospráva ve Švédsku

Strategic planning and municipal self-governance in Sweden
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnocení silných a slabých stránek strategického plánování měst ve Švédsku demonstrované na příkladu rozvoje města Malmö. První část teoreticky vymezuje strategické plánování měst podporující udržitelný rozvoj municipalit. Dále se práce zabývá územním plánováním jakožto důležitým nástrojem strategického plánování a představuje zásady udržitelného rozvoje měst. Druhá část …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis is to identify strengths and weaknesses of strategic planning in Swedish municipal self-governance demonstrated on development of the city of Malmö. The first part theoretically defines strategic planning of cities promoting sustainable development of municipalities. Furthermore, it presents spatial planning as an important tool of the strategic planning and describes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta