Bc. Kateřina Malcová

Master's thesis

Odejít či setrvat? Adaptační proces zaměstnanců ve vybrané multinárodnostní společnosti

To Leave or to Stay? The Adaptation Process of Employees in a Selected Multinational Company
Abstract:
Magisterská diplomová práce „Odejít či setrvat? Adaptační proces zaměstnanců ve vybrané multinárodnostní společnosti“ má za cíl popsat adaptační proces zaměstnanců-cizinců ve vybrané multinárodnostní společnosti, a to na vzorku respondentů, kteří jsou bývalými zaměstnanci společnosti, a tak jejich adaptační proces se jeví jako neúspěšný, a dále těch, kteří adaptačním procesem úspěšně prošli a ve vybrané …more
Abstract:
This master's thesis "To Leave or to Stay? The Adaptation Process of Employees in a selected Multinational Company" aims to describe the adaptation process of employees-foreigners in a selected multinational company, based on a sample of respondents who are leavers of the company and their adaptation process appears to be unsuccessful, and those who have successfully passed the adaptation process and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2021
  • Supervisor: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta