Theses 

Specifika logopedické intervence u dětí romského etnika v období přechodu mateřská škola - základní škola – Bc. Kristýna Keharová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kristýna Keharová

Diplomová práce

Specifika logopedické intervence u dětí romského etnika v období přechodu mateřská škola - základní škola

Specifics of logopedic intervention of children of Roma ethnicity in the period of preschool - primary school

Anotace: Diplomová práce se zabývá narušenou komunikační schopností dětí romského etnika a specifiky logopedické intervence. Je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. První část se věnuje historii Romů, jejich kultuře, tradicím a jazyku, dále pak logopedické problematice, tedy ontogenetickému vývoji řeči, jazykovým rovinám a rozvoji komunikační schopnosti. Praktická část obsahuje 5 kazuistických studií romských dětí, výsledky provedených analýz a výsledky z dotazníkového šetření. Diplomová práce se zabývá narušenou komunikační schopností dětí romského etnika a specifiky logopedické intervence. Je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. První část se věnuje historii Romů, jejich kultuře, tradicím a jazyku, dále pak logopedické problematice, tedy ontogenetickému vývoji řeči, jazykovým rovinám a rozvoji komunikační schopnosti. Praktická část obsahuje 5 kazuistických studií romských dětí, výsledky provedených analýz a výsledky z dotazníkového šetření.

Abstract: This thesis deals with disturbed communication skills of children of Roma ethnicity and the specifics of logopedic intervention. It is divided into two parts – theoretical and practical. The first part deals with the history of Roma ethnicity, their history, culture, traditions, customs and language; as well as logopedic issues, ie ontogenetic development of speech, language and the development of communication skills. The practical part contains 5 casuistic studies of children of Roma ethnicity, the results of the analyses and the results of the survey.

Klíčová slova: rozvíjení komunikačních schopností, narušená komunikační schopnost, logopedická intervence, Romové a jejich historie, romský jazyk a jeho dialekty, přístupy k romským žákům, developing of communication skills, communication disorders skills, logopaedic intervention, Roma and their history, Romani language and its dialects, approaches to Roma pupils

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 00:24, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz