Ilona MAGDOŇOVÁ

Bakalářská práce

Transformace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením aplikovaná na situaci konkrétního poskytovatele sociálních služeb.

Transformation of sojourn social services for people with handicap aplicated to situation of concrete social service provider.
Anotace:
Téma bakalářské práce je "Transformace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením aplikovaná na konkrétního poskytovatele sociálních služeb". Cílem práce je zhodnotit průběh transformačního procesu vybrané pobytové sociální služby Náš svět p.o. s obecně platnými koncepty a předpisy. V teoretické části první kapitoly stručně vymezuji pojmy osoby se zdravotním postižením a její klasifikaci …více
Abstract:
Topic of my bachelor thesis is "Transformation of residential social services for person with disability aplicated to specific social services provider." The goal is to evaluate transformation process of selected social service Náš svět p.o. With generally valid concepts and regulations. In the theoretical part of first chapter I briefly define term of person with disability and its classification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011
Zveřejnit od: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Šárka Hlisnikovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAGDOŇOVÁ, Ilona. Transformace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením aplikovaná na situaci konkrétního poskytovatele sociálních služeb.. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií