Bc. Anna Pavlíčková

Master's thesis

Nové formy marketingu: Branded entertainment

New marketing forms: Branded entertainment
Abstract:
Cílém této diplomové práce je představit a vymezit novou marketingovou metodu branded entertainment a prozkoumat postoje vůči tomuto nástroji. Úvodní část se věnuje proměnám marketingového prostředí v důsledku technologických změn a trendům marketingové komunikace. Hlavní část tvoří 1) vymezení pojmu branded entertainment a souvisejících termínů jako je advertainment, branded content, content marketing …more
Abstract:
The aim of the master thesis is to present and to define branded entertainment, a new marketing method, and to analyse different attitudes towards this instrument. The introduction deals with changing marketing environment as a result of technological changes and trends in marketing communication. The main part consists of 1) a definition of the term branded entertainment and related terminology, such …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 11. 2016
  • Supervisor: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Reader: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní