Bc. Marie Plachá

Diplomová práce

Středoškolská mládež a její vnímání stáří a stárnutí

Secondary School Youth and their Perception of Old Age and the Ageing Process
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tím, jak středoškolská mládež vnímá stáří a stárnutí. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá adolescencí, stářím a stárnutím. Sleduje také proměny současné rodiny a s tím související mezigenerační vztahy. Poslední kapitola se věnuje věkové diskriminaci a ageismu. Praktická část diplomové práce se zabývá výzkumem, který měl za cíl zjistit …více
Abstract:
Dissertation is concerned with how high school students percive old age and aging. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with adolescence, old age and aging. Also follows the transformation of the present family and related intergenerational relations. The last chapter deals with age discrimination and ageism. Practical part of the thesis deals with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014
Zveřejnit od: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Machů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Plachá, Marie. Středoškolská mládež a její vnímání stáří a stárnutí. Zlín, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika