Alex Sirota

Master's thesis

Analýza konvergence regionů Visegrádské skupiny pomocí vícerozměrných statistických metod

An analysis of the convergence of regions of the Visegrad group using multidimensional statistical methods
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním základních makroekonomických ukazatelů, mezi které nesporně patří hrubý domácí produkt, inflace a nezaměstnanost. Zkoumání těchto ukazatelů probíhá v zemích Visegrádské skupiny, a to konkrétně na úrovni regionů NUTS 2. U jednotlivých ukazatelů je zpočátku položen teoretický základ jejich vzniku, způsobu získávání dat a jejich interpretace. U každého ukazatele …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the exploration of basic macroeconomic indicators, among which GDP, inflation and unemployment are undoubtedly included. Research of these indicators goes on in the Visegrad Group countries, specifically at the level of NUTS 2 regions. At the beginning, there's for each indicator an explanation, its theoretical basis of formation, a method of data acquisition and its …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2018
  • Supervisor: Kristýna Vltavská
  • Reader: Martina Šimková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72151