Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.

Disertační práce

Bystanders' reactions to cyberbullying

Bystanders' reactions to cyberbullying
Anotace:
V této práci jsem se zkoumala podpůrné a pasivní reakce a empatickou odezvu přihlížejících na kyberšikanu. Na vzorku 453 českých adolescentů, kteří se stali svědky kyberšikany, jsem zkoumala spojitosti mezi individuálními faktory (vulnerabilitou a prosociálními tendencemi), vlivem typu vztahu k dalším aktérům, emoční reakci (ve formě empatie a strachu), pobídky ve formě žádosti o pomoc a vlivu kontextu …více
Abstract:
In this study, I examined supportive and passive reactions of bystanders in cyberbullying. On a sample of 453 Czech adolescents, bystanders of ongoing cyberbullying, I examined the link between individual characteristics (vulnerability and prosocial tendencies), the role of relationship among actors (i.e. cyber-bystanders, cyber-victims, cyber-bullies), the emotional response (empathy and fear), incentive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Juraj Holdoš, PhD., Prof. Dr. Angela Ittel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Psychologie (čtyřleté) / Sociální psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.