Lukáš Kuta

Bakalářská práce

Problematika access control list nad IPv6

Anotace:
Tématem bakalářské práce je problematika ACL nad protokolem IPv6. V teoretické části je popsán obecný princip ACL. Dále také podrobný náhled na ACL nad protokolem IPv6 včetně speciálních typů. V praktické části je názorně na síťové topologii předvedeno a vysvětleno několik typů příkladů.
Abstract:
The subject of the thesis is problematic of access control list over IPv6 protocol. General principles of access control list are described in the theoretical part. Furthermore, detailed preview on access control list over IPv6 protocol including special types is presented there. Some examples are illustratively represented and explained on network topology in the practical part of the thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Josef Horálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kuta, Lukáš. Problematika access control list nad IPv6. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie