Josef Smutek, DiS.

Bakalářská práce

Analýza rizik skladového hospodářství a návrh na zlepšení vedoucí k minimalizaci rizik

Warehouse Management Risk Analysis and Methods to their Minimizing
Anotace:
Téma této bakalářské práce je "Analýza rizik skladového hospodářství a návrh na zlepšení vedoucí k minimalizaci rizik" V teoretické části se věnuji rizikům a metodám pro jejich analýzu, skladovému hospodářství a manipulační technice společně s podmínkami bezpečnosti práce. V praktické části této práce představím firmu Démos trade a.s., kde jsem v praxi aplikoval navrhnuté metody pro analýzu rizik a …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is "Warehouse Management Risk Analysis and Methods to Their Minimizing". In the theoretical part, the main topics are warehouse management, warehouse equipment, health and safety in work as well as potencial risks and some speci-fic methods to analyze them. In the practical part I introduce a company Démos trade a.s. where the risk analysis methods were applied. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Hart, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Smutek, Josef. Analýza rizik skladového hospodářství a návrh na zlepšení vedoucí k minimalizaci rizik. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik