Theses 

Analýza rizik skladového hospodářství a návrh na zlepšení vedoucí k minimalizaci rizik – Josef Smutek, DiS.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Logistics and Crisis Management

Bachelor programme / field:
Process Engineering / Risk Control

Josef Smutek, DiS.

Bachelor's thesis

Analýza rizik skladového hospodářství a návrh na zlepšení vedoucí k minimalizaci rizik

Warehouse Management Risk Analysis and Methods to their Minimizing

Abstract: Téma této bakalářské práce je "Analýza rizik skladového hospodářství a návrh na zlepšení vedoucí k minimalizaci rizik" V teoretické části se věnuji rizikům a metodám pro jejich analýzu, skladovému hospodářství a manipulační technice společně s podmínkami bezpečnosti práce. V praktické části této práce představím firmu Démos trade a.s., kde jsem v praxi aplikoval navrhnuté metody pro analýzu rizik a na základě výsledků navrhl opatření pro jejich minimalizaci.

Abstract: The topic of this bachelor thesis is "Warehouse Management Risk Analysis and Methods to Their Minimizing". In the theoretical part, the main topics are warehouse management, warehouse equipment, health and safety in work as well as potencial risks and some speci-fic methods to analyze them. In the practical part I introduce a company Démos trade a.s. where the risk analysis methods were applied. The proposals to minimize the stated risks were suggested based on the results of the analysis.

Keywords: Check list analysis, Metoda PHN, Metoda What If, Analýza rizik, Skladové hospodářství

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Hart, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47018 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

The right form of listing the thesis as a source quoted

Smutek, Josef. Analýza rizik skladového hospodářství a návrh na zlepšení vedoucí k minimalizaci rizik. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Other references 


Go to top | Current date and time: 18/6/2019 23:40, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz