Veronika Rapošová

Bakalářská práce

Projekt marketingové komunikace rozhlasové stanice

Marketing Communication of Radio Station - Project
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku marketingové komunikace a jejích nástrojů, které jsou k dispozici rozhlasovým stanicím. Zvláštní pozornost je v této souvislosti věnována rozhlasové stanici Český rozhlas Plus. Snažím se prozkoumat aktuálně využívané nástroje marketingového mixu, četnost jejich využití a efektivnost v marketingové komunikaci této rozhlasové stanice. Součástí této práce …více
Abstract:
This thesis focuses on the issues of marketing communications and tools available on radio stations. Czech Radio Plus. I try to analyze currently used tools of marketing mix, its use and efficiency in marketing communication of this radio station. Marketing communication plan of Czech Radio Plus in connection with the 100th selection of Czech Radio, which primarily focuses on marketing mix tools designed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Ing. Miroslav Dittrich

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní