Bc. Max Horn

Bachelor's thesis

Politika životních stylů v prostředí subkultur české společnosti

Policy of Life Style in the Subculture Ambience of Czech Society
Anotácia:
Téma bakalářské práce zkoumá charakter pojmu subkultur, dále její hierarchické dělení a konfrontuje etymologii jednotlivých světových subkultur ve vztahu ke zmíněným subkulturám v České republice. Definice jednotlivých subkultur jsou rozebírány, popsány a zasazeny do sociologického kontextu v rámci popkultury z několika hledisek. Teoretická část se týká vymezení subkultur na příkladu příznivců zmíněných …viac
Abstract:
The topic of the bachelor thesis analyses the basis of the term subculture, moreover its hierarchical dichotomy and its confronting etymology of the particular global subcultures in this context of aforementioned subcultures in the Czech Republic. The definition of individual subcultures disassembled, described and embedded to the sociological context within the framework of the pop culture from a …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedúci: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martina Švecová, MSc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní