Nikola HORNÍČEK

Bakalářská práce

La féminisation linguistique dans les départements et régions d'outre-mer

The Linguistic Feminization in the overseas departments and regions of France
Abstract:
The mission of this bachelor thesis is to thoroughly define term linguistic feminization to set basis to what is precise goal of this scientific field. As a template we will be focusing on work adverts which were issued in the French overseas departments, how is the language feminization received, and what is the position of women as subject of language in Guadeloupe, Martinique, French Guiana, Mayotte …více
Abstract:
Cílem této práce je vysvětlit pojem jazykové feminizace a ujasnit, čím se tato lingvistická disciplína zabývá. Na pracovních inzerátech vydaných ve francouzských departementech ukážeme, jak je vnímána jazyková feminizace a jaké postavení mají ženy ve francouzštině užívané v Guadeloupu, Martiniku, Francouzské Guyaně, Mayotte a Réunionu. Součástí bude rovněž pohled do historie jazykové feminizace, vysvětlení …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Pleško, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORNÍČEK, Nikola. La féminisation linguistique dans les départements et régions d'outre-mer. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Francouzština ve sféře podnikání

Práce na příbuzné téma