Bc. Pavla Purkertová

Bakalářská práce

Česká republika a její pozice ve Světové bance

The Czech Republic and its Position in the World Bank
Anotace:
Předmětem předkládané bakalářské práce je vzájemný vztah České republiky a Světové banky. V první části se práce bude zabývat vývojem tohoto vztahu od vzniku Světové banky po současnost, další část bude zaměřená na graduaci České republiky v roce 2005, kdy byla země vyškrtnuta ze seznamu klientských zemí. Autorka se v práci bude snažit nalézt odpověď na otázku, jak se změnila pozice České republiky …více
Abstract:
The subject of this thesis is the relationship between the Czech Republic and the World Bank. The first part of the text persues the development of this relationship since the establishment of the World Bank to the present, the next part is focused on the graduation of the Czech Republic in 2005 when the country was removed from the list of client countries. The author of the text try to answer the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií