Theses 

Česká republika a její pozice ve Světové bance – Bc. Pavla Purkertová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavla Purkertová

Bakalářská práce

Česká republika a její pozice ve Světové bance

The Czech Republic and its Position in the World Bank

Anotace: Předmětem předkládané bakalářské práce je vzájemný vztah České republiky a Světové banky. V první části se práce bude zabývat vývojem tohoto vztahu od vzniku Světové banky po současnost, další část bude zaměřená na graduaci České republiky v roce 2005, kdy byla země vyškrtnuta ze seznamu klientských zemí. Autorka se v práci bude snažit nalézt odpověď na otázku, jak se změnila pozice České republiky v rámci Světové banky po její graduaci.

Abstract: The subject of this thesis is the relationship between the Czech Republic and the World Bank. The first part of the text persues the development of this relationship since the establishment of the World Bank to the present, the next part is focused on the graduation of the Czech Republic in 2005 when the country was removed from the list of client countries. The author of the text try to answer the question of how to change the position of the Czech Republic in the World Bank after its graduation.

Klíčová slova: Česká republika, Světová banka, Bretton-woodské instituce, graduace, Czech Republic, World Bank, graduation, Bretton-woods Institutions

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz